EliseoBranch

EliseoBranch

คุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือ หรือ ราชาแห่งสมุนไพร ( King of Herb) นับว่าเป็นสมุนไพรชั้นสูงของจีนมาตั้งแต่โบราณจนถึงยุคปัจจุบันที่ปรากฏผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายรองรับเรื่องสรรพคุณของเห็ดหลินจือ และสปอร์เห็ดหลินจือมากว่า 200 รายการทั่วโลก โดยพบว่าในเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือมีสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายประมาณ 200 ชนิด จึงมีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย ตลอดจนบรรเทาอาการต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น เสริมการรักษาให้กับผู้ป่วยมะเร็ง , มีส่วนช่วยลดผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดและการฉายแสง ,ปรับสมดุลให้ความดันโลหิต , เสริมการรักษาในผู้ป่วยเบาหวาน ไปจนกระทั่งชะลอความแก่ อีกทั้งการตรวจสอบทางด้านพิษวิทยายังพบว่าเห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัย ไม่มีอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด มะเร็ง